Skip to content

Outi Äijälä

Yksikön johtaja, Mehiläinen Hoiva Oy

Outi on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollossa yli 25 vuotta terveydenhoitajana, laatupäällikkönä sekä palvelupäällikkönä. Esimies- ja asiantuntijatyön sekä johtamisen parissa siitä ajasta hän on tehnyt noin 10 vuoden ajan. Outilla on kokemusta sekä kunta- että yksityissektorin puolelta.

Puhelimessa tehtävää hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arviointia Outi on tehnyt noin 10 vuotta työurastaan terveydenhoitajana sekä myös toiminut call centerissä laatupäällikkönä- ja johtajana sekä esimiehenä. Hoidon tarpeen arvioinnin kouluttaminen ja asiantuntijoiden kehittäminen on kuulunut hänen työhönsä.

”Olen kehittänyt hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän dokumentoinnin sisältöjä sekä kehittänyt vertaisarviointikriteerit puhelinneuvontatyötä varten. Olen myös mitannut monin eri tavoin laatua puhelinneuvontatyössä sekä hoidon tarpeen arvioinnin onnistumisessa. Lisäksi olen ollut kehittämässä terveysneuvojan työtä ja työn sisältöjä.”

Outin työura on painottunut suurimmalta osaltaan terveyttä edistävään työhön, sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvontaan, vanhustyöhön sekä esimies- ja kehittämistyöhön. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikka on tullut Outille tutuksi sekä koulutuksien, että työn kautta.

Erityisosaamiseensa Outi lukee sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvonnassa toimimisen. Hän oli aluksi n. 10 vuotta kolmivuorotyössä tekemässä hoidon tarpeen- ja kiireellisyyden arviointia ja sen jälkeen n. 8 vuotta esimiehenä sekä laatupäällikkönä ulkoistetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvontayksiköissä. Ohella hän teki jatkuvaa vertaisarviointia puhelinneuvonnan sisältöihin ja laatuun liittyen.

”Innostun työssäni uuden oppimisesta, asioiden ja prosessien kehittämisestä, asiantuntijana toimimisesta ja asiantuntijoiden kouluttamisesta. Pidän ihmisten kanssa toimimisesta. Mottoja minulla on kaksi: ’Vierivä kivi ei sammaloidu’, sekä ’Ihmiset unohtavat mitä sinä sanoit heille, mutta he eivät koskaan unohda sitä tunnetta, jonka sinä heille annoit’.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Outi Äijälä

Blogikirjoituksissa