Skip to content

Nina Nores-Syvänen

ratkaisukeskeisen asiakastyön huippuasiantuntija

Nina on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja ratkaisukeskeinen terapeutti (97op maisteritutkinto; Master of Science Solution Focused Therapy) ja opiskelee nyt ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Nina työskentelee Coronarialla ammatillisen kuntoutuksen sekä mielenterveyskuntoutuksen parissa, ja on ollut kehittämässä nuorten mielenterveyden etäkuntoutuksen sisältöä ja menetelmiä.

Aikaisempaa työkokemusta Ninalla on varhaiskasvatuksesta, sosiaalialalta, lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta sekä vakuutusalalta. Nina on myös tehnyt sivutoimisesti asiakastyötä mm. Väestöliiton kautta omalla toiminimellään.  

Nina on perehtynyt työuupumukseen, työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin kysymyksiin – näiden tukemiseen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tällä hetkellä Nina opiskelee ratkaisukeskeistä työskentelyä viidettä vuotta, työnohjaajan opinnoissa. Nina keskittyy nyt sivutoimisessa asiakastyössään työnohjaajaopintoihin liittyvään asiakasharjoitteluun. 

Nina kokee työssään parhaimmaksi sen, kun on pystynyt tukemaan asiakasta näkemään oman edistymisensä, omat taitonsa ja voimavaransa, ja on pystynyt tätä kautta välittämään asiakkaalle toivoa paremmasta, saavutettavissa olevasta tulevaisuudesta.  

Tulevat koulutukset, vetäjänä Nina Nores-Syvänen

Blogikirjoituksissa