Skip to content

Nina Lappalainen

uudistamisen arkkitehti, Proinno Oy

Nina Lappalainen on Proinno Oy:n toimitusjohtaja ja uudistamisen arkkitehti, joka on erikoistunut palvelujen Lean-kehittämiseen, moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen, palveluliiketoimintaan sekä asiakaskeskeisen ja yritysvastuullisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Hänellä on 30 vuoden kokemus kehittämisestä ja hän on ollut mukana lukuisissa uudistus- ja muutosprosesseissa sekä kehitys- ja tuottavuusohjelmissa pk-yrityksissä ja julkishallinnossa.

 

Ninan ydinosaamista ovat uudistumisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, ihmisten johtaminen, ihmisten välisen luottamuksen rakentaminen, osallisuuden, palvelujen ja asiakaskeskeisen toiminnan kehittäminen sekä käytännön toteutuksen tuki ja uudistamisen hallinta.

 

Lähestymistapa perustuu Lean- ja asiakasajattelun ja modernin johtamisen periaatteisiin, ISO-standardeihin kuten SFS-ISO 23592:2021 ja ISO/TS 24082:2021, joiden kehittämisessä ollut myös mukana.

 

Ninan tavoitteena on edistää suomalaisen työelämän uudistumista, yritysvastuullisen toimintakulttuurin kehittämistä, vastuullista johtamista ja kestävää kehitystä.

 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Nina Lappalainen

Blogikirjoituksissa