Skip to content

Niko Torvinen

sosiaalialan erityisasiantuntija & kouluvalmentaja

Niko Torvinen on sosiaalialan erityisasiantuntija (sosionomi YAMK), ja hän työskentelee kouluvalmentajana yläkouluikäisten kanssa. Hän on myös Tampereen Rap-Akatemian johtaja ja kehittää ennaltaehkäisevän työn malleja käyttäytymisellään reagoivien nuorten tueksi.

Vuosituhannen alkupuolella hän on työskennellyt kansainvälisessä kehitysyhteistyössä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa lasten ja nuorten lukutaitoon ja koulutukseen liittyvissä hankkeissa, ja tämän jälkeen työskennellyt sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sekä johtamis- ja kehittämistyössä Suomessa ja maailmalla yli kymmenen vuoden ajan. Torvisella on vahva osaaminen sekä moniammatillisesta verkostotyöstä että nuorten kohtaamistyöstä niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Torvinen on tutkinut taiteisiin osallistumisen kulttuurihyvinvointivaikutuksia nuorilla ja syventynyt työssään osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä nuorten aktiivisuuden ja toimijuuden vahvistamisen elementteihin. Hänen erityisosaamistaan on nuorten keskeisten elämäntaitojen, kuten ilmaisu- ja sosiaalisten taitojen sekä resilienssitaitojen vahvistamisen menetelmät. Torvinen on rakentanut hip hop -pedagogiikkaan perustuvaa yhteisöllistä kasvatustyötä perusopetuksen kontekstiin, ja tästä kehittämistyöstä hänet palkittiin keväällä 2023 Tampereen kaupungin Henkilöstö kehittäjänä -tunnustuksella.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Niko Torvinen

Blogikirjoituksissa