Skip to content

Niklas Broman

vastaava lääkäri, Turun kotisairaala

Niklas Broman on innokas padelisti, golfari ja mieskuoromies. Perheeseensä kuuluvat vaimo ja 2 lasta. Lääkäriksi Broman valmistui 2014 ja erikoislääkäriksi (sisätaudit) 2021. Broman on toiminut Turun kotisairaalan (nykyään VARHAn alainen yksikkö) vastaavana lääkärinä noin 2 vuotta, ja kotisairaalatyön myötä tutuksi ovat tulleet erityisesti elastomeeriset antibioottipumput. Vankomysiinipumput pilotoitiin tietääksemme ensimmäisenä Suomessa Turun kotisairaalassa keväällä 2020, joten vankomysiinipumppuhoitoon liittyviin kysymyksiin Broman on antanut konsultaatiovastauksia ympäri maan. Akateemisella puolella Broman työstää väitöskirjaansa, jonka merkittävämpänä osatyönä on Tyksissä toteutettu COVIDSTORM-tutkimus, jossa annettiin sairaalahoitoisille COVID-19 -potilaille biomarkkeriohjatusti tosilitsumabia.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Niklas Broman

Blogikirjoituksissa