Skip to content

Nani Pajunen

johtava asiantuntija, kestävyysratkaisut, Sitra

Nani etsii työssään ratkaisuja siihen, miten maailmantalous toimii maapallon kantokyvyn asettamissa rajoissa – miten ja millä keinoilla löytyy tasapaino luonnonvarojen käytön ja maapallon hyvinvoinnin välille. Hän on työskennellyt teollisuudessa, konsulttina sekä vetänyt yritysten ja yliopistojen yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Nani on rakennusdiplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti ympäristöoikeuden alalta ja  tehnyt väitöskirjan teollisuuden siirtymisestä kohti kiertotaloutta, keskittyen erityisesti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä sijoittajien ja omistajien näkökulmiin.

Nani keskustelee mielellään systeemisestä muutoksesta yhteiskunnassa, teollisuuden siirtymisestä kiertotalouteen, rakentamisen kiertotalousratkaisuista, talouden muutoksesta sekä asioiden linkittymisestä toisiinsa. Hän työskentelee yhdessä yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa tavoitteena edistää hiilineutraalien kiertotalousratkaisujen, liiketoimintamallien ja toimintatapojen käyttöönottoa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Nani Pajunen

Blogikirjoituksissa