Skip to content

Minna Koskelo

tulevaisuusmuotoilija, 11Helsinki

Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo on palvelumuotoilun ja ennakoinnin uranuurtajia Suomessa ja opettaa tulevaisuusajattelua muun muassa Laurea YAMK:ssa. Hän on pioneerityönä yhdistänyt tulevaisuusajattelun ja muotoiluajattelun prosessiksi ja työkalupakiksi, joka on EU-laajuisesti rekisteröity.

Koulutukseltaan Koskelo on Service Innovation and Design Master sekä  Results Trained Coach (Neuroleadership Group). Lisäksi opintoja muun muassa nudgingista Tanskassa. Minnan missiona on saada tulevaisuusajattelu organisaatioiden päätöksentekoon ja auttaa organisaatioita kohti toivottuja tulevaisuuksia ihminen keskiössä.

Koskelo on myös perustaja ja vetäjä ennakoinnin tunnettuutta lisäävässä Futures Specialists Helsinki –verkostossa ja Tulevaisuuspäivässä, joka palkittiin vuoden 2019 ennakointitekona. Tunnustuksen myönsivät Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus ja Uudenmaan Liitto.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Minna Koskelo

Blogikirjoituksissa