Skip to content

Minna Hökkä

TtT, FinnPal- hankkeen projektipäällikkö

Minna Hökkä on sairaanhoitaja, joka on opiskellut kliinisen asiantuntijan ylemmän ammattikorkeakouluopinnot aiheenaan epiduraalisen kivunhoidon kehittäminen palliatiivisessa hoidossa. Lisäksi hänellä on terveystieteiden maisterin opinnot opettajan koulutusohjelmasta. Hän on väitellyt tohtoriksi aiheenaan sairaanhoitajan palliatiivisen hoidon osaaminen. Minna on toiminut sairaanhoitajana kotisairaalassa ja erityistason palliatiivisen hoidon vuodeosastolla. Minna Hökkä on toiminut opettajana ja palliatiivisen hoidon kehittämis- ja tutkimustoiminnassa viimeiset kymmenen vuotta. Minna toimi valtakunnallisen EduPal-hankkeen johtajana kehittäen palliatiivisen hoidon koulutusta, lisäksi hän on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriössä palliatiivisen hoidon kehittämishankkeessa asetettuna asiantuntijana. Hän on toiminut myös Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen laatutieto projektissa asiantuntijana laatusuosituksen kehittämisessä ja kirjoittajana ikäihmisten laatukäsikirjassa. Minna toimii FinPall-hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella projektipäällikkönä, hankkeen tavoitteena on kehittää palliatiivisen hoidon palveluiden tasavertaista saatavuutta Pohjois-Suomen YTA alueella. Lisäksi hän toimii Diakonia ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana. Hän on myös Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallituksen jäsen ja toimii kahdessa kansainvälisessä kehittämishankkeessa joiden tavoitteena on kehittää palliatiivista hoitoa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Minna Hökkä

Blogikirjoituksissa