Skip to content

Minna Helenius

johtaja, uudenmaan TE-toimisto

Minna Helenius on koulutukseltaan sosionomi (yliopisto) ja Master´s Degree in Business Administration ja toimii tällä hetkellä Uudenmaan TE- toimiston johtajana.

Minnalla on laaja ja monipuolinen työ- ja johtamiskokemus julkista työvoima- ja yrityspalveluista. Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä. TE-palveluilla vaikutetaan myös uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena Minnalla on työperäisen maahanmuuton edistäminen työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Kohtaannon edistämiseksi tarvitaan myös yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyön määrätietoista rakentamista.

Työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuolista johtamiskokemusta Minnalla on sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi hän on työskennellyt mm. KasvuOpen tuomaristossa, valtakunnallisessa työ- ja elinkeinoministeriön Kohtaanto työryhmässä ja ilmailualan selvitystyöryhmässä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Minna Helenius

Blogikirjoituksissa