Skip to content

Minna Berg

Tutkija ja tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Tällä hetkellä Minna on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee tutkijana EU-hankkeessa, jossa tutkitaan mm. opettajien sosio-emotionaalisten taitojen ja työssäjaksamisen sekä heidän oppilaidensa koulussa viihtymisen suhteita

Berg omaa pitkän työkokemuksen luokanopettajan ja erityisluokanopettajan työstä. Enimmäkseen hän on työskennellyt haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa, joilla on ollut suuria haasteita kouluun sopeutumisessa. Hän on kouluttanut opettajia sekä Suomessa että muissa Euroopan ja Afrikan maissa.

Minnan erityisosaamisalueita ovat on paitsi opettajien, myös muissa johtamistehtävissä olevien ihmisten kouluttaminen, jotta he tulisivat paremmin toimeen keskenään. Näin varsinaiselle tuottavalle työlle jää enemmän aikaa ja siitä on mahdollista innostua entistä enemmän.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Minna Berg

Blogikirjoituksissa