Skip to content

Mikko Koskensyrjä

riskienhallinnan ammattilainen

Mikko (DI, VTS) on riskienhallinnan ammattilainen, joka toiminut yli 20 vuotta riskienhallinnan ja vakuuttamisen asiantuntijatehtävissä. Hän on auttanut satoja organisaatioita riskien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käyttöönotossa.

Mikko uskoo, että parasta tulosta saavutetaan, kun panostetaan turvallisuuskulttuuriin ja työntekijöiden osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tätä edistääkseen hän on ollut mukana kirjoittamassa alan oppikirjaa Yrityksen riskienhallinta (Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA 2014).

Mikon erityisosaaminen on ympäristöriskeissä ja riskienhallinnan menetelmissä.

Hänen mottonsa on: aina on hyvä aika oppia uutta.

 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mikko Koskensyrjä

Blogikirjoituksissa