Skip to content

Mika Laaksonen

tietoturvapalveluiden ja teknologianeuvontapalveluiden johtaja, KPMG

Mika vastaa KPMG:n Teknologianeuvontapalveluista, joihin kuuluvat muun muassa Kyberturvallisuuteen, Digitaaliseen identiteettiin sekä IT-neuvontaan liittyvät hankkeet ja tulosyksiköt. Asiantuntijoita näissä yksiköissä on yhteensä noin 170. Mikan oma osaaminen ja projektit ovat keskittyneet pääasiassa kyberturvallisuuteen. Mika on työskennellyt KPMG:llä yli 17 vuotta ja kokopäivätoimisesti tietoturvallisuuden parissa vuodesta 1999 alkaen.

Tässä työssä Mika on osallistunut strategiseen suunnitteluun, johtamiseen, organisaatiorakenteiden määrittelyyn sekä toimintamallien ja toimintaprosessien määrittelyyn – erityisesti IT:n ja tietoturvallisuuden näkökulmasta.

Mika on kirjoittanut seuraavat kirjat:

Liiketoiminnan Jatkuvuussuunnittelu ja ICT-varautuminen 2009

Yrityksen tietoturvakäsikirja: ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö

sekä useita Valtionhallinnon tietoturvaohjeita (Vahti-ohjeet).

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mika Laaksonen

Blogikirjoituksissa