Skip to content

Mika Ala-Kauhaluoma

yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö

Mika vastaa säätiön toiminnan strategisesta kehittämisestä sekä mm. hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen tulorahoituksen hankinnasta. Hänen vastuualueenaan ovat erityisesti sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat.

Mika on tottunut työskentelemään sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hänellä on yli 70 julkaisua kuntoutuksen kehittämisen, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnin sekä työpolitiikan saralta. Viimeisten vuosien aikana hän on ollut käynnistämässä ja toteuttamassa useita erityisryhmien palvelujärjestelmiin liittyviä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeita. Parhaillaan hän johtaa laajaa ESR-rahoitteista hanketta missä kokeillaan yhdessä yritysverkoston kanssa uutta työllistämisen tapaa, jolla parannetaan osatyökyisten mahdollisuuksia päästä töihin avoimille työmarkkinoille.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mika Ala-Kauhaluoma

Blogikirjoituksissa