Skip to content

Mia Kilkki

Fysioterapeutti YAMK, Neuroliitto ry

Mia on valmistunut fysioterapeutiksi 2001 ja tehnyt töitä Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, Turun yliopistollisen keskussairaalan kuntoutusosastolla sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Hänellä on työkokemusta nuorista aikuisista aina ikäihmisiin, joilla on jokin neurologinen vamma tai sairaus. Mia on ollut mukana edistämässä soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuuksia Turun ammattikorkeakoulun Neuroliikkuja paikallistasolla -hankkeessa, toiminut alustajana Kuntoutussäätiön Liikunta ja Osallisuus -hankkeessa sekä kouluttajana Soveltava Liikunta Soveli ry:ssä. Kilkillä on pitkä työkokemus neurologisesta kuntoutuksesta ja siihen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat aikuisneurologinen fysioterapia sekä soveltava liikunta. Työssään tärkeimpänä Mia pitää kuntoutujien fyysisen toimintakyvyn, osallisuuden ja minäpystyvyyden edistämistä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mia Kilkki

Blogikirjoituksissa