Skip to content

Meri-Katriina Pyhäranta

Counsel, Hannes Snellman Attorneys Ltd

Meri-Katriinalla on pitkä kokemus energiaregulaatioon liittyvistä kysymyksistä niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta sekä akateemisen tutkimuksen parista. Meri-Katriina on erikoistunut erityisesti energiamarkkinoita ja -infrastruktuuria koskevaan sääntelyyn ja on aktiivisesti mukana eri rooleissa energiamarkkinoiden kehityksessä. Nykyisessä roolissaan Hannes Snellmanilla Meri-Katriina avustaa energiamarkkinoiden osapuolia laaja-alaisesti energiaregulaatioon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Meri-Katriina Pyhäranta

Blogikirjoituksissa