Skip to content

Martina Čaić

Assistant professor, Department of Design, Aalto-yliopisto

Martina on nostettu Helsingin sanomien 35 Nuorta edelläkävijää listalle.

”Tutkin uusia teknologioita vanhusten hoidossa. Vuorovaikutus robottien kanssa herättää paljon kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa yksityisyydensuojaan, turvallisuuteen, itsenäisyyteen ja hyvinvointiin. Länsimaiden ikääntyvä väestö ja pula terveydenalan työntekijöistä voi nostaa tarvetta työtehtävien robotisoinnille. Me haluamme tietää, miten robottien kanssa toimiminen vaikuttaa vanhusten fyysiseen terveyteen, psykososiaaliseen terveyteen ja kognitiiviseen terveyteen. Koetaanko robotit sosiaalisiksi? Voidaanko niillä vähentää yksinäisyyttä? Miten vanhuksen tytär tai hoitaja suhtautuvat robottiin? Vielä robotit eivät ole sillä tasolla, että ne voitaisiin ottaa laajaan käyttöön. Ne voivat puhua, muistuttaa lääkkeistä ja ilmoittaa potilaan kaatumisesta. Monet vanhukset näkevät robotit sekä mahdollisuutena että uhkana. Ne voivat auttaa, vaikka vanhuksen kaatuessa, mutta kaikki eivät halua olla koko aikaa tarkkailtavana. Osa vanhuksista pelkää, että robotit korvaavat oikeat ihmiset, jotka eivät enää tule käymään robotin saavuttua. En pyri puhumaan robottien puolesta. Tutkin, voivatko ne viedä meitä parempaan tulevaisuuteen. Toistaiseksi teknologian kehitys on sillä tasolla, että ne voivat ottaa hoitaakseen monia aikaa vieviä rutiinitehtäviä. Olemme vielä kaukana siitä, että robotit hoitavat empatiaa vaativia tehtäviä. Enkä ole varma, haluammeko sen tapahtuvan.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Martina Čaić

Blogikirjoituksissa