Skip to content

Marjaana Raukola-Lindblom

erikoispuheterapeutti, tohtorikoulutettava

Marjaana Raukola-Lindblom on aikuisten neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistunut puheterapeutti, jolla on pitkä kokemus aivovammapotilaiden kuntoutuksesta ja sen moniammatillisesta toteutuksesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Marjaanalla on työkokemusta laitos- ja sairaalanympäristöistä sekä yksityissektorin avokuntoutuksesta. Marjaana toimii myös yliopisto-opettajana ja hoitaa vastuuopettajuutta mm. monialaisessa opetuskokonaisuudessa, jossa eri oppilaitosten ja tiedekuntien sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat harjoittelevat moniammatillista toimijuutta. Marjaana painottaa sekä opetuksessaan että asiakastyössään luottamussuhteen luomisen, asiakkaan aktiivisen toimijuuden ja monialaisen yhteistyön merkitystä.

Marjaana tekee väitöskirjatutkimusta aivovammapotilaiden kommunikaatiohäiriöistä ja niiden aivoperäisistä taustamekanismeista.

Löydät lisää Marjaanasta: www.marjaanaraukola.com

Tulevat koulutukset, vetäjänä Marjaana Raukola-Lindblom

Blogikirjoituksissa