Skip to content

Marjaana Pennanen

projektipäällikkö, Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – tavoitteena ikäkyvykäs Suomi, STM

Marjaana Pennanen toimii sosiaali- ja terveysministeriössä Ikäohjelman projektipäällikkönä. Hänellä on useiden vuosien asiantuntemus iäkkäiden palveluista. Hän on aikaisemmin toiminut iäkkäiden palveluissa johtajana. Hänellä on laaja asiantuntemus erilaisista kehittämisohjelmista ja –hankkeista. Hän toimi pitkään asiantuntijana ja tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella väitellen nuorten tupakoinnin ehkäisystä. Hänellä on myös laaja käytännön kokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Marjaana Pennanen

Blogikirjoituksissa