Skip to content

Marja Silen-Lipponen

hoitotyön yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu

Marja on työskennellyt terveydenhuollon opettajana vuodesta 1998. Hänen erityisosaamisaluettaan on opetuksen kehittämisen kansallinen ja kansainvälinen hanketyö sekä perioperatiivinen hoitotyö ja infektioiden torjunta, joista hän on järjestänyt useita erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia yhteistyössä erinomaisten alan verkostojen kanssa.

Viime vuodet Marja on työskennellyt hankkeissa, muun muassa johtanut Savonian simulaatiokeskuksen perustamista ja ollut Suomen projektipäällikkönä simulaatio-oppimisen kansainvälisessä Sim-Versity hankkeessa, jossa kehitetään kulttuurista hoitotyötä ja potilasturvallisuutta simulaatio-oppimisen keinoin. Marja johtaa myös kansallista hanketta: Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi).

Tulevat koulutukset, vetäjänä Marja Silen-Lipponen

Blogikirjoituksissa