Skip to content

Marja Saarenheimo

Pitkänlinjan vanhenemisen tutkija ja psykoterapeutti

Marja on koulutukseltaan psykologi, psykoterapeutti ja filosofian tohtori ja työskennellyt vanhenemisen tutkijana, kouluttajana, kehittäjänä ja psykoterapeuttina yli 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee psykoterapeuttina ja työnohjaajana omalla vastaanotollaan Espoossa, jonka lisäksi hän toimii kouluttajana Helsingin yliopiston kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutusohjelmassa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet mielenterveyden kysymykset vanhuudessa, muisti ja muisteleminen sekä omaishoito ja muistisairaiden ihmisten hoito.

Marja on julkaissut useita vanhenemiseen ja mielenterveyteen sekä muistiin ja muistelemiseen liittyviä artikkeleita ja kirjoja:

  • Jos etsit kadonnutta aikaa – vanhuus ja oman elämän muisteleminen (1997)
  • Vanhuus ja mielenterveys (2003)
  • MielenMuutos masennuksen hoidossa (Saarenheimo&Pietilä 2006)
  • Muistamisen vimma (2012)
  • Ikäpolvien taju (Yhdessä työryhmän kanssa 2013)
  • Vanhenemisen taito (2017)
  • Ilmeikäs arki (Pietilä&Saarenheimo 2017)

FT, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti VET, tutkija, Terapiahuone Mielen Tila

Tulevat koulutukset, vetäjänä Marja Saarenheimo

Blogikirjoituksissa