Skip to content

Maria Nuotio

kokenut geriatri & geriatrian ylilääkäri

Maria toimii geriatrian professorina Turun yliopistossa ja Tyksin geriatrian palvelualueella. Hänellä on pitkä kliininen työkokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta eri puolilta Suomea. Maria on myös kokenut johtaja, jonka uralla punaisena lankana on ollut näyttöön perustuvien moniammatillisten geriatristen toimintamallien vieminen käytäntöön. Hän on kehittänyt geriatrista muistipoliklinikkaa ja muistisairauksien hoitopolkua.

Erityinen kehittämisen kohde on ollut ortogeriatrinen yhteistyö lonkkamurtumapotilaiden akuuttivaiheen hoidossa ortopedian ja traumatologian yksikössä sekä potilaiden jatkoseurannan järjestäminen. Kehittämistyöhön liittyvän laajan tutkimustoiminnan tuloksia on voitu hyödyntää lonkkamurtumapotilaiden hoidon parantamisessa. Tätä Etelä-Pohjanmaalla ensimmäisenä Suomessa käyttöönotettua toimintamallia toteutetaan muuallakin Suomessa. Mariaa ilahduttaa opiskelijoiden ja nuorten lääkäreiden ja muiden ammattilaisten innostuminen geriatriasta ja vanhustenhoidosta. Hän inspiroituu moniammatillisista ja -alaisista tiimeistä, joissa jokainen käyttää osaamistaan toinen toistaan arvostaen potilaan hyväksi.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Maria Nuotio

Blogikirjoituksissa