Skip to content

Mari Rosenlund

Satoja esihenkilöitä kouluttanut innostava valmentaja

Mari toimii toimitusjohtajana, kouluttajana, valmentajana ja työnohjaajana yrityksessä nimeltä Toisintekijät Oy. Marin tausta on moninainen, hän on työnohjaaja (STOry) ja tämän lisäksi mm. resilienssivalmentaja, sosiaalialan työelämän asiantuntija (KELA) ja NLP Master Practitioner. Osaamista löytyy kasvatustieteiden, psykologian ja positiivisen psykologian saralta.

Marilla on vuosikymmenten kokemus haastavista kohtaamisista ja vaativista vuorovaikutustilanteista sosiaalialan kentältä. Hänellä on 16 vuoden kokemus esihenkilötyöstä ja johtamisesta ja yli 6 vuoden kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta.

Marin intohimona on ihminen, ihmisen tarina, moninaisuus ja ainutlaatuisuus voimavarojen ja osaamisen näkökulmasta. Hän on kouluttanut useita satoja henkilöä palautteen ja puheeksioton näkökulmasta. Mari saa koulutuksistaan palautetta usein vuorovaikutuksellisesta työotteesta, innostavuudesta, ammattitaidosta sekä käytännön läheisistä menetelmistään. Hänen koulutuksista saat varmasti uutta puhtia, sekä pakillisen työkaluja arkeen vietäväksi!

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mari Rosenlund

Blogikirjoituksissa