Skip to content

Mari Patronen

palvelujohtaja, Ikäihmisten palvelut, Tampere

Mari Patronen on Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta alueen ikäihmisten palvelujen palvelujohtaja. Hänellä on pitkä kokemus alalta eri organisaatioista julkiselta- ja yhdistyssektoreilta.

Mari on vahvimmillaan kehittäjänä ja innovoijana. Hän on ollut mukana mm. Kotitorin kehittämistyössä useita vuosia sekä luomassa asiakkaan sujuvaan palvelupolkuun liittyvää lähitori -konseptia.

Tampereen kotitori on toiminut 12 vuoden ajan tukien ikääntyvien tamperelaisten ja yhteistoiminta-alueen myötä myös orivesiläisten kotona asumista. Kotitorin palveluintegraattori kokoaa kotona asumista tukevien palveluntuottajien verkoston sekä tuottaa Kotitorin neuvonta- ja ohjauspalvelut. Lisäksi sen tehtäviin kuuluu Laitetorin ylläpito ja kehittäminen sekä muutosjohtamisen tukeminen. Tulevana vuonna palvelut laajenevat ikäihmisistä uusiin asiakasryhmiin. Vuoden 2022 alusta lähtien Kotitori tarjoaa palveluja ikäihmisten lisäksi myös vammaisille henkilöille sekä esimerkiksi päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien vuoksi neuvontaa ja ohjausta kotona asumisen tueksi tarvitseville.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mari Patronen

Blogikirjoituksissa