Skip to content

Mari Niemelä

konsultoiva projektipäällikkö, valmentaja, Kumura

Mari Niemelä on työskennellyt pitkään projektipäällikkönä ICT-alalla ja hänelle on tuttua järjestelmäkehityksen koko elinkaari – suunnittelusta käyttöönottoon. Mari on toiminut yhdessä erilaisten yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kanssa. Oman projektitiimin lisäksi Mari on työskennellyt paljon erilaisten sidosryhmien edustajien ja ohjausryhmien kanssa. Konsulttina Mari on päässyt näkemään monipuolisesti eri toimialoja ja työympäristöjä. Jatkuva muutos ja uuden oppiminen on kuulunut Marin työhönsä projektiammattilaisena. Ihmiset tekevät projektit. Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on merkitystä, kun tehdään projekteja ja halutaan onnistua.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mari Niemelä

Blogikirjoituksissa