Skip to content

Maijaterttu Tiainen

hallintoylihoitaja, Sosteri

Maijatertulla on vahva hoitotyön tausta erilaisissa tehtävissä julkisessa terveydenhuollossa. Erityisosaamisalueita ovat laadunhallinta, asiakaslaatu sekä organisaatiotasoinen prosessijohtaminen erilaisia Lean -menetelmiä hyödyntäen.

Maijaterttu on ollut yhtenä kehittämistyön vastuuhenkilönä, kun Sosterissa siirryttiin perinteisestä linjaorganisaatiosta toiminnallisesti prosessijohdetuksi organisaatioksi. Tässä tehtävässä hän on valmentanut, kouluttanut ja innostanut esimiehiä ja henkilökuntaa prosessiajatteluun, sen strategiseen taustaan ja tavoitteisiin. Sosterissa toteutettu prosessijohtamisen kehittämistyö on palkittu vuonna 2019 sekä Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnolla (jaettu 2. sija) että Lean -yhdistyksen LeanTeko 2018 -palkinnolla (3.sija).

 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Maijaterttu Tiainen

Blogikirjoituksissa