Skip to content

Maija Kaukonen

anestesiologian erikoislääkäri, tehohoitolääketieteen dosentti

Maija on tehnyt lääketutkimusta vuodesta 1992 lähtien terveistä vapaaehtoisista tehohoitopotilaisiin. Sepsis, akuutti munuaisvaurio sekä tehohoitopotilaiden antimikrobihoidon kliininen farmakologia ovat olleet tehohoitotutkimusten pääalueita.

Maija on ollut kliinikkona erikoissairaanhoidossa yli 20 vuotta. Viime vuodet työtehtävät ovat olleet kliinisen farmakologian parissa. Nykyisessä työssään Maija kehittää lääketieteellisen päätöksenteon tukijärjestelmiä turvallisemman lääkehoidon takaamiseksi potilaille. Kliinistä tuntumaa hän pitää yllä päivystämällä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Maija Kaukonen

Blogikirjoituksissa