Skip to content

Maija Castrén

lastenneurologian erikoislääkäri & dosentti, Helsingin ylipisto

Maija Castrén on neurotieteen tutkija, jonka tutkimus selvittää autismikirjon häiriöihin liittyviä molekulaarisia mekanismeja. Hänellä on laaja-alainen kokemus lastenneurologina painottuen autismikirjon häiriöiden, kehitysvammalääketieteen ja neurofarmakologian osa-alueille. Maija on ollut mm. tutkijana USA:n kansallisessa tutkimusinstituutissa (National Institute of Health) Marylandissa, tutkijana ja kliinisessä koulutuksessa lääketieteellisen genetiikan yksikössä Helsingin yliopistossa ja stipendiaattina Max Planck-instituutissa Munchenissä, Saksassa. Vuosina 2007-2009 hän toimi tutkijana Orionilla, minkä jälkeen hän yhdisti tutkimustyön Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kliiniseen lastenneurologin työhön Rinnekodissa ja Autismisäätiössä. Maija on toiminut myös vierailevana professorina University of California Riversidessa USA:ssa. Maija käyttää tutkimustyössään Fragile X-oireyhtymää autismikirjon mallina ja hänen tutkimustyönsä sai arvokkaan FRAXA Research Foundationin tuen vv. 2019-2021. Tutkimustyössään hän on hyödyntänyt viimeisimpiä kantasolutekniikoita ja pyrkinyt kantasolujen avulla selvittämään erityisesti ihmisaivojen häiriintyneitä mekanismeja.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Maija Castrén

Blogikirjoituksissa