Skip to content

Maarit Piirtola

dosentti, Suomen Molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin yliopisto

”Liike on lääke moneen vaivaan, mutta muutakin tarvitaan” 

Vuosien varrella Maarit on toiminut terveydenhuollon ”kädet savessa” ammattilaisena, tutkijana ja terveydenhuollon toimintakäytäntöjen kehittäjänä erilaisissa moniammatillisissa kehitystiimeissä:

  • Liikunta- ja toimintakyvyn harjoittamisen asiantuntijana erilisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa
  • Lonkkamurtumien Käypä hoidon moniammatillisessa työryhmässä
  • Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksen laatimisessa

Maaritin väitöskirja käsitteli iäkkäiden luunmurtumia ja niiden seurauksia. Terveyteen ja elintapoihin liittyvän tutkimustyönsä ohessa Maarit kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia säännöllisesti erityisesti iäkkäiden toimintakyvyn edistämisessä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Maarit Piirtola

Blogikirjoituksissa