Skip to content

Liisa Puskala

bisnesorientoitunut teknopsykologi

Liisa Puskala on psykologi, jonka missio on pitää ajattelutyöläiset järjissään digitalisoituvassa työelämässä. Aikuiskoulutuksen konkarina hän on kokenut digitalisaation tulon työhön ja muuhun arkeen ja on havainnoinut sekä käyttäjän että kehittäjän näkökulmasta sen vaikutuksia työhyvinvointiin ja oppimiseen.

Puheenvuoroissaan Liisa yhdistää sujuvasti tietämyksen kognitiivisesta ergonomiasta ja työhyvinvoinnista arjen johtamiseen ja tiimin käytäntöihin. Hän korostaa, ettei työhyvinvointia voi kehittää erikseen työn operatiivisesta puolesta, vaan kaikkien työhön liittyvien valintojen kohdalla on arvioitava myös vaikutuksia jaksamiseen. Hänen mottonsa onkin ”Jokainen päätös on työhyvinvointipäätös”.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijana Liisa vastaa Työhyvinvoinnin johtamisen sekä Työhyvinvointikortin tuotteista ja kouluttaa laajasti tietotyöhön ja monipaikkaiseen työhön liittyviä teemoja. Liisan puheenvuorot puhututtavat ja valmennus saa aikaan muutoksia.

Tämän tapahtuman puheenvuorossaan Liisa avaa käytännönläheisiä keinoja, joilla huolehditaan kestävällä tavalla henkisestä työkyvystä.

Päätoimensa ohella Liisa kuuluu Suomen suurimman HR-aiheisen Facebook -ryhmän ylläpitäjiin ja on ollut lukuisissa muissa vapaaehtoisrooleissa kehittämässä ammatillista yhteistyötä. Työhyvinvoinnin ilosanomaa Liisa jakaa aktiivisesti myös LinkedInissä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Liisa Puskala

Blogikirjoituksissa