Skip to content

Leila Rautjärvi

pitkän linjan työterveyshuollon kehittäjä, työterveyshoitaja ja kouluttaja

Leila on pitkän uran tehnyt terveystieteiden maisteri. Viimeksi hän toimi koulutuspäällikkönä ja kehittämisasiantuntijana Finla Työterveys Oy:ssä sekä valtakunnallisena verkostokoordinaattorina Suomen Työterveys ry:ssä. Hän on toiminut Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtajana ja liiton edustajana monissa työterveyshuoltoa kehittävissä työryhmissä.

Rautjärvi on kouluttanut sekä työpaikkojen johtoa ja esihenkilöitä että työterveys- ja työsuojeluhenkilöstöä mm. työterveysneuvotteluihin, työkyvyn varhaiseen tukeen ja puheeksi ottamiseen, hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, työterveysyhteistyöhön sekä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Vuonna 2018 julkaistiin Leilan laatima opas ”Työterveysneuvottelut. Pieni opas työpaikalle ja työterveyshenkilöstölle” (Työturvallisuuskeskus). Leila oli myös mukana Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö -oppaan laatimisessa ja Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaiden aktiivisena kommentoijana.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Leila Rautjärvi

Blogikirjoituksissa