Skip to content

Leena Lahtinen

varhaiskasvatuksen johtamisen ja laadun kokenut asiantuntija

Leena toimii Reunamo Education Research Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus varhaiskasvatuksen opettajana, päiväkodin johtajana, asiantuntijana, kouluttajana ja laadun arvioijana. Tämä on laajentanut ymmärrystä siitä, mitkä rakenteet ja prosessitekijät varmistavat lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen varhaiskasvatuksen arjessa. Leenan erityisosaaminen on tukea työyhteisöjen ammatillista kehittymisessä ja tiedolla johtamista.

Leena on perehtynyt erityisesti varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ja pedagogiseen johtamiseen. Reunamo onkin kehittänyt ainutlaatuisen Kehittävä Palaute -varhaiskasvatuksen laatujärjestelmän, jonka avulla selvitetään, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Leena Lahtinen

Blogikirjoituksissa