Skip to content

Leena Boltar

Psykologi, psykoterapeutti & työnohjaaja, Kuntoutussäätiö

Leenalla on yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluu mm. uusien kuntoutusmallien suunnittelu ja kehittäminen, mielenterveysongelmien kuntoutukseen liittyvien menetelmien ja palveluiden kehittäminen sekä ammattiauttajien, esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaus. Hän tarjoaa konsultaatiota ja koulutusta työkykykoordinaattoreille, ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työotteesta, kuntoutusryhmien ohjaukseen, haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, toiminnallisiin menetelmiin, motivaatiohaastatteluun sekä työyhteisöjen vastaanottokyky -valmennusta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Leena Boltar

Blogikirjoituksissa