Skip to content

Laura Noukka

riskienhallinnan asiantuntija, Väylävirasto

Laura on riskienhallinnan moniosaaja, jolla on laaja kokemus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta niin asiantuntijan, riskienhallintapäällikön kuin konsultinkin rooleista. Laura on vastannut riskienhallinnan prosesseista turvallisuuskriittisissä organisaatioissa ja kehittänyt riskienhallinnan menettelyjä ja raportointikäytäntöjä vastaamaan niin pienten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Työskennellessään F-Securen kyberturvallisuuskonsultoinnissa Laura auttoi asiakasyrityksiään kyberturvallisuuden ja tietosuojan riskienhallinnan käytännön toteutuksessa ja integroinnissa osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tällä hetkellä Laura työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Väylävirastossa, joka vastaa Suomen tie- ja rataverkon sekä vesiväylien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Laura on suorittanut ISO 31000 -standardiin pohjautuvan EOQ Risk Manager -sertifioinnin.

 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Laura Noukka

Blogikirjoituksissa