Skip to content

Laura Kongas

johtava ylilääkäri, avosairaanhoito, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Laura Kongas on yleislääketieteen erikoislääkäri, joka toimii johtavana ylilääkärinä avosairaanhoidon palvelulinjalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Ennen hyvinvointialueille siirtymää hän työskenteli Kirkkonummen kunnan johtavana ylilääkärinä. Lauralla on kokemusta terveyskeskuslääkärin työstä lähes kymmenen vuoden ajalta ja hän on koulutukseltaan myös erikoislääkärikouluttaja. Omassa tehtävässään keskeisenä tavoitteena hänellä on sujuvan asiakas- tai potilastyön edellytyksien parantaminen, jotta avosairaanhoidon ammattilaiset voivat keskittyä olennaiseen ja kokevat työnsä mielekkääksi, jolloin hoidon laatukin paranee.  Muutosjohtamisessa Lauralle on tärkeää eri sidosryhmien ottaminen mukaan kehittämistyöhön, jotta tehtävät muutokset palvelevat kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin ja asiakas- ja potilastyön tekeminen sujuvoituu.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Laura Kongas

Blogikirjoituksissa