Skip to content

Kreeta Niemi

tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Kreeta Niemi, KT, toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa uusia oppimisympäristöjä keskittyen muun muassa oppimisvuorovaikutuksen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentumiseen. Lisäksi häntä kiinnostaa uudenlaisten oppimistilojen tutkimusmetodien kehittäminen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kreeta Niemi

Blogikirjoituksissa