Skip to content

Kirsi Sipola

sote-alan kansainvälisen rekrytoinnin kehittämispäällikkö

Kirsi Sipola toimii sote-alan kansainvälisen rekrytoinnin kehittämispäällikkönä Uudenmaan Te-toimistossa ja on mukana Work in Finland- toiminnossa.

Hänellä on vuosien kokemus sairaanhoitajan tehtävästä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Maisteriopinnoissa hänellä on pääaineena gerontologia ja kansanterveys. Viime vuodet hän on toiminut esihenkilönä, asiantuntijana ja kehittämistehtävissä sote-alalla.

Erilaisissa rooleissa toimiessaan hän on pitänyt tärkeänä sitä, että työskennellään kestävällä tavalla tulevaisuuteen katsoen ja uskaltaen toimia myös proaktiivisesti. Johtaja ei voi tehdä mitään ilman osaavaa henkilöstöään ja sen vuoksi Kirsi on aina pitänyt tärkeänä henkilökunnan osallistamista kehittämistyöhön, opin ottamista hyvistä käytänteistä ja sitä kautta työpaikkojen vetovoimaisuuden kasvattamista.

Kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen liittyvät kansalliset toimet ja siihen liittyvä tutkimustieto ovat Kirsin vahvuusalueita. Hänellä on myös itsellään kokemusta työskentelystä ulkomailla sekä kansainvälisten osaajien vastaanottamisesta suomalaisiin työyhteisöihin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kirsi Sipola

Blogikirjoituksissa