Skip to content

Kimmo Ahlqvist

Chief Operating Officer, Everon

Kimmolla on pitkä työkokemus ICT-toimialalla, josta viimeiset 14 vuotta hän on työskennellyt hyvinvointiteknologian alalla tulosvastuullisissa tehtävissä monikulttuurisissa organisaatioissa.

Kimmo on saanut seurata ja olla mukana kehittämässä nykypäivän hyvinvointiteknologiaa perinteisistä hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmistä nykypäivän hyvinvointipalveluihin, jotka tukevat hoitotyön ammattilaisia heidän jokapäiväisessä työssään ja tuottavat turvaa niin kotona-asuville, kuin hoitolaitoksissa oleville henkilöille.

Kimmo on ja on ollut vastuussa myös asiakastoimituksista, asiakaspalvelusta sekä kenttä- ja laitehuollosta, joten hänellä on hyvä käsitys myös siitä, että käytettävien teknologioiden pitää olla varmatoimisia ja helppokäyttöisiä, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty tukemaan hoitotyötä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kimmo Ahlqvist1

Blogikirjoituksissa