Skip to content

Kiisa Hulkko-Nyman

Liiketoimintajohtaja, Mandatum Life

Kiisalla on 20 vuoden kokemus palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Hän on väitellyt tulospalkkiojärjestelmien vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä vuonna 2016 ja kehittänyt yli 70 yrityksen ja organisaation palkitsemisjärjestelmiä.

”Suomalaisten organisaatioiden ja Suomen kansantalouden kannalta on erittäin tärkeä kysymys, millaisilla palkkiojärjestelmillä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia ja miten vaikutukset syntyvät.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kiisa Hulkko-Nyman

Blogikirjoituksissa