Skip to content

Kaisa Pekkala

viestintätieteiden yliopisto-opettaja, tutkija ja kokenut asiantuntija

KTT Kaisa Pekkala väitteli 2021 Jyväskylän ylipistossa viestinnän johtamisen oppiaineesta työntekijöiden muuttuvasta viestintäroolista ja organisaatioiden viestintäkyvykkyydestä digitaalisessa viestintäympäristössä. Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut digitaalisesta osallisuudesta, viestintäosaamisesta ja sosiaalisen median vaikutuksista työelämän laatuun. Kaisalla on vahva ja monipuolinen kokemus viestinnän asiantuntija- ja johtotehtävistä kansainvälisissä suuryrityksissä. Käytännön kokemuksen ansiosta Kaisan tutkimus- ja opetustyö pureutuu viestintäalan ajankohtaisimpiin ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin. Motivaationa tutkimustyössä on luoda uutta tietoa päivittäisen päätöksenteon pohjaksi niin organisaatioissa kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Kaisa opettaa LUT-yliopistossa viestintätieteitä ja kouluttaa viestinnän ammattilaisia sekä organisaatioita yksityisellä sektorilla. Kaisa on julkaissut useita tutkimusartikkeleita ja toiminut muun muassa Osallistava Viestintä ProComma Academic 2019 -aikakauskirjan päätoimittajana

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kaisa Pekkala

Blogikirjoituksissa