Skip to content

Kaisa Pekkala

johtamisen ja viestinnän tutkija, Jyväskylän yliopisto

Kaisa Pekkala on viestinnän johtamisen tutkija ja kokenut asiantuntija. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa organisaatioiden viestintäkyvykkyydestä ja työntekijöiden muuttuvasta viestintäroolista työyhteisöissä. Tutkimuksessa selvitetään mitä viestinnän ja osaamisen johtamiselta vaaditaan, kun henkilöstön merkitys viestijöinä ja organisaation maineen rakentajina kasvaa. Käynnissä oleva väitöstutkimus on herättänyt mielenkiintoa myös kansainvälisesti ja se on ollut esillä useissa viestinnän- ja johtamisen tiedetapahtumissa, muun muassa arvostetussa Academy of Management -konferenssissa syksyllä 2019.

Kaisalla on 20 vuoden monipuolinen kokemus viestinnän asiantuntija- ja johtotehtävistä kansainvälisissä suuryrityksissä. Käytännön kokemuksen ansiosta Kaisan tutkimus- ja opetustyö pureutuu viestintäalan ajankohtaisimpiin ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin. Motivaationa tutkimustyössä on luoda uutta tietoa päivittäisen päätöksenteon pohjaksi niin organisaatioissa kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Kaisa opettaa Jyväskylän yliopistossa viestinnän johtamista ja kouluttaa viestinnän ammattilaisia sekä organisaatioita yksityisellä sektorilla. Kaisa on julkaissut useita tutkimusartikkeleita ja toiminut muun muassa Osallistava Viestintä ProComma Academic 2019 -aikakauskirjan päätoimittajana.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kaisa Pekkala

Blogikirjoituksissa