Skip to content

Kaisa Halinen

lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto (APO), Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaisa Halinen on geriatrian erikoislääkäri ja hänellä on  terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys sekä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, eMBA. Kaisalla on pitkä työkokemus terveydenhuollon eri tehtävissä ja tällä hetkellä hän työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena ja vastaa mm. asiakas- ja potilasturvallisuusasioista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Kaisa Halinen

Blogikirjoituksissa