Skip to content

Jutta Kemppainen

KM, erityisluokanopettaja, Maikkulan koulu, Oulu
Jutta opettaa tällä hetkellä vaativan erityisen tuen ryhmää yläkoululla, toimii sovittelijana, tukioppilasohjaajana sekä tunne- ja turvataitovastaavana. Hänellä on työkokemusta luokanopettajan ja erityisluokanopettajan tehtävistä 10 vuoden ajalta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jutta Kemppainen

Blogikirjoituksissa