Skip to content

Jukka-Pekka Anttinen

erityisopettaja, tunne- ja vuorovaikutustaitovalmentaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Jukka-Pekalla on yli 20 vuoden työkokemus erityisopetuksen kentältä eri työtehtävistä. Hän on tunnetaitoasiantuntija, joka on kehittänyt kouluille systemaattista positiiviseen psykologiaan pohjaavaa oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ohjelmaa, joka kattaa perusopetuksen kaikki ikäluokat ja koko oppilaiden koulupolun. Jukka-Pekka on työskennellyt vuosia erityisluokanopettajana vaativan erityisen tuen luokassa ja viimeiset vuodet laaja-alaisena erityisopettajana Käpylän peruskoulussa. Syksyllä hän aloittaa uudessa työtehtävässä yläkoulun laaja-alaisena erityisopettajana Torpparinmäen peruskoulussa Helsingissä.

Jukka-Pekka innostuu kaikista oppilaiden hyvinvointia koskevista uusista innovaatioista ja hänen erikoisalaansa ovat positiivinen pedagogiikka ja erilaisten oppilaiden arvostava kohtaaminen ja sen tukeminen.

” Jokaisella lapsella on taustastaan riippumatta oikeus arvostavaan kohtaamiseen. ”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jukka-Pekka Anttinen

Blogikirjoituksissa