Skip to content

Juha T. Hakala

kohtuullistamisen puolestapuhuja - professori & kasvatustieteilijä, Jyväskylän yliopisto

Juha tunnetaan opettajankouluttajana ja opinnäytetöiden ohjaamisen asiantuntijana mutta myös yhteiskuntaa, erityisesti työelämän muutosta ja tilaa koskevilla kannanotoillaan. Hän on käsitellyt kirjoissaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä, työelämän muutoksia, tiedon hallintaa ja työelämäkehityksen varjopuolia, kuten lisääntyvää kiirettä sekä muita työhön yhteydessä olevia ongelmia.

Juha ei tee ylitöitä, vaikka maailma kaatuisi. Hän vaalii tyhjyyttä ja muistuttaa, että moniin hommiin riittää seiskan suoritus.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Juha T. Hakala

Blogikirjoituksissa