Skip to content

Juha Eskelinen

kauppatieteiden tohtori, vieraileva tutkija, Aalto-yliopisto

Olen työelämän tutkija, joka on kiinnostunut, kuinka hyvillä johtamisen käytännöillä voi parantaa organisaatioiden tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Ennen tutkijauraa toimin pitkään henkilöstötyötä ja liiketoimintaa kehittävänä konsulttina. Olen viimeiset vuodet tutkinut, kuinka organisaatiot pystyvät johtamisellaan vastamaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja jopa hyödyntämään niitä kilpailuetunaan.

Keskeinen kysymys on ollut, kuinka yhdistää työntekijöiden hyvinvointi ja organisaation päämäärät. Koordinoin tällä hetkellä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimushanketta. Tässä hankkeessa Aallon, Tampereen yliopiston ja Workspace Oy:n tutkimusryhmä on selvittänyt työntekijöiden kokemusta monipaikkaisesta työstä ja hakenut hyviä käytäntöjä kymmenessä suomalaisessa organisaatiossa. Tuon esityksessäni esiin tuoreita tuloksia tutkimuksestamme.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Juha Eskelinen

Blogikirjoituksissa