Skip to content

Jouko Laurila

Sisätautien, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

”Hyvin tehty työ kantaa aina!”

Jouko Laurila toimii geriatrian professorina Oulun yliopistossa. Hänellä on päivystyslääketieteen erityspätevyys ja hänet on valittu vuoden geriatriksi vuonna 2010.

Joukolla on vahva kliininen kokemus sairaalatyöstä, iäkkäisen pitkäaikaishoidosta ja kotihoidosta. Geriatrian tutkimustyötä hän on tehnyt yli 20 vuoden ajan. Kouluttajanakin Jouko on varsin kokenut.

Iäkkäiden hyvä kohtelu, osallisuus ja asianmukainen hoito on Joukolle sydämenasia.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jouko Laurila

Blogikirjoituksissa