Skip to content

Jonni Henttinen

Kokenut datakehittämisen osaaja

 Jonni on yksi Kaito Insightin perustajista. Hän on yli kymmenvuotisen datamatkansa varrella toiminut useissa eri rooleissa eri toimialoilla, aina organisaation muutoksenhallinnasta käytännön toteutuksiin. 

Jonnin vahvuus on hahmottaa laajoja liiketoimintakokonaisuuksia ja johtaa näistä asioita käytännön tekemiseksi ja toimiviksi ratkaisuiksi. Hänen taustansa tietojärjestelmätieteissä on suonut kokonaisvaltaisen ajattelutavan datakehittämiseen; ei riitä että laaja tietojärjestelmä, kuten data-alusta, saadaan hankittua ja otettua käyttöön teknisesti, ihmiset, prosessit ja vahva muutoksenhallinta pitää ottaa huomioon ja johtaa alusta lähtien.

Jonnin mielenkiinto kohdistuu siihen, miten organisaatiot voivat jalostaa raakadatasta käyttökelpoisia ja vaikuttavia datatuotteita niin operatiivisen toiminnan tehostamiseen kuin uuden liiketoiminnan luomiseen. Tässä onnistuminen vaatii vahvaa organisaation oman dataosaamisen kehittämistä, onnistunutta kumppaniverkoston rakentamista ja oikeiden ja kustannustehokkaiden teknisten työvälineiden valintaa jo matkan alkutaipaleella. 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jonni Henttinen

Blogikirjoituksissa