Skip to content

Johanna Stenberg

PsM, neuropsykologian erikoispsykologi, Kuntoutussäätiö

Johanna on tehnyt neuropsykologista toimintakyvyn arviointi- ja kuntoutustyötä erityisesti aikuisten asiakkaiden kanssa Kuntoutussäätiön palveluissa sekä aiemmin erikoissairaanhoidon piirissä. Lisäksi hän on kehittänyt oppimisen ja mielenterveyden ongelmien ja kuntoutustavoitteiden tunnistamisen menetelmiä, kuntoutuksen vuorovaikutusta tukevaa materiaalia sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoisia tukipalveluita oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokeville nuorille ja aikuisille. Vahvan asiakastyökokemuksen lisäksi hänellä on useamman vuoden kokemus kouluttamisesta sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Tällä hetkellä hän työstää työn ohessa väitöskirjatutkimusta aikuisten neurokehityksellisten häiriöiden hoitoon ja diagnostiikkaan liittyen.

Asiantuntijuus

  • Kognitiivisen toimintakyvyn neuropsykologinen arviointi ja kuntoutus
  • Kuntoutuksellisen tavoitteen asettaminen ja seuraaminen
  • Asiakkaan ja ammattilaisen välinen vuorovaikutus (kasvokkain ja etänä)
  • Neurokehitykselliset häiriöt ja oppimisvaikeudet
  • Nuorten ja aikuisten kognitiiviset häiriöt ja mielenterveysongelmat sekä näihin suunnattujen menetelmien ja palvelujen kehittäminen

Tulevat koulutukset, vetäjänä Johanna Stenberg

Blogikirjoituksissa