Skip to content

Johanna Olli

Kokenut sairaanhoitaja ja opettaja
  • Mikä on työkokemuksesi? Olen työskennellyt sairaanhoitajana lastenneurologisella osastolla useita vuosia ja tehnyt sijaisuuksia myös muilla lastenosastoilla. Olen opettanut lasten ja nuorten hoitotyötä Turun ammattikorkeakoulussa ja kouluttanut hoitoalan sekä muiden alojen ammattilaisia täydennyskoulutuksissa. Parhaillani teen väitöskirjatutkimusta erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden tukemisesta hoitotyössä. Toimin myös Lasten asialla -lehden päätoimittajana.
  • Mitä haluat kehittää alalla/mitä olet kehittänyt alalla? Kehitän erityisesti lapsinäkökulman huomioimista lasten hoitotyössä. Teen aiheeseen liittyvää väitöskirjatutkimusta ja olen kirjoittanut aiheesta useita artikkeleita, kirjan lukuja ja blogitekstejä sekä pitänyt koulutuksia. Olen kehittänyt myös hoitajien kollegiaalisen osaamisen jakamista perustamalla Lastenneurologian hoitajat ry:n vuonna 2011. Tutkimusotteeni on hoitotieteessä uudenlainen ja on siksi vaatinut laajaa perehtymistä paitsi omaan tieteenalaan myös lähitieteenaloihin sekä tieteidenväliseen yhteistyöhön. Omalla toiminnallani olen tuonut paitsi eri alojen ammattilaisia, myös tieteen ja käytännön työn tekijöitä lähemmäs toisiaan.
  • Mikä on erityisosaamisesi koulutusteemaan liittyen? Erityisosaamiseni liittyy pienten ja muuten kuin puheella kommunikoivien lasten kuunteluun ja leikkivuorovaikutukseen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Johanna Olli

Blogikirjoituksissa