Skip to content

Johanna Liipola

Kokenut strateginen tuote- ja palvelusuunnittelija

Johanna on peter pan -asenteen omaavaa muotoilija, insinööri sekä konseptisuunnittelija ja generalisti, joka käyttää systeemiajattelua palvelujen konseptoinnissa. Hän on aloittanut työnsä kirjapainossa pre-press puolella. Hän on työskennellyt parikymmentä valimistavassa teollisuudessa hankintainsinöörinä sekä muotoilijana vuotta kansainvälisissä yrityksissä, jossa on toiminut eri rooleissa tuotekehityksessä, ostotoiminnassa ja muotoilussa. Tuotteen arvoketjut ja globaali maailma on tuttua, mutta suomalainen metsä ja can-do asenne pitää jalat maassa.

Johanna tekee työtään monipaikkaisesti sekä yrittäjänä että eri organisaatiossa. Hän toimii erityisesti kiertotalouden ja kestävä kehityksen alueella. Viimeisen vuoden aikana hän on toiminut Paimion kaupungilla kiertotalouden hankekoordinaattorina edistäen vihreän siirtymän tietoisuutta sekä mahdollisuuksia. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen ja siihen, että on hyvä heittäytyä ja haastaa omaa itseään uusilla aiheilla.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Johanna Liipola

Blogikirjoituksissa