Skip to content

Johanna Juvonen

Talouspäällikkö, Puolustusvoimien palvelukeskus

Joskus suunnitelmat muuttuvat – ajatus oli olla Puolustusvoimilla töissä noin viisi vuotta. Tehtävä oli ensimmäinen varsinainen, koulututa vastaava työ.

Nyt yrittäjäperheessä kasvanut Johanna on viihtynyt, kyllä viihtynyt, Puolustusvoimilla yli 20 vuotta!

Talousalan tehtävät organisaatiossa ovat olleet mielenkiintoisia ja oman suunnittelija- ja myöhemmin esimies- ja asiantuntijatehtävän kautta on avautunut näköala laajasti hallintoon ja vuodesta 2014 lähtien palvelukeskustoimintaan. Työt ovat muuttuneet, töiden tekemisen tapa ja prosessit ovat muuttuneet – on ollut ilo olla mukana.

Puolustusvoimat on tarjonnut mahdollisuuden kouluttautua erilaisilla lyhytkursseilla (mm. HAUS) ja muutoin omaa osaamista on voinut vuosien aikana vahventaa YAMK-tutkinnoksi.

Oma tehtävä on nähdäkseni avainasemassa myös siinä, että jo varsin kauan toimialan tehtävissä työskennellyt haluaa olla eturintamassa ottamassa vastaan ja kehittämässä uusia tapoja tehdä töitä. Esimerkkiä osoittaen haluten ottaa automatisaatiostakin kaiken mahdollisen hyödyn irti.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Johanna Juvonen

Blogikirjoituksissa